Dom i ogród

Kocioł na paliwo stałe a ogrzewanie podłogowe

Kocioł na paliwo stałe a ogrzewanie podłogowe

Nowopowstające budynki bardzo często charakteryzują się innowacyjnymi rozwiązaniami, których próżno szukać w starszym budownictwie.

Nowinki dotyczą nie tylko dotyczą samej technologii budowania, ale również instalacji grzewczych. Jednym z takich rozwiązań jest ogrzewanie podłogowe. Brak konieczności montowania kaloryferów to jedna z wielu zalet tej technologii. Taką instalację można zrealizować na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest elektryczne ogrzewanie podłogowe (maty grzewcze). Drugim, zdecydowanie bardziej popularnym jest ogrzewanie podłogowe wodne. Specyfika działania takiego ogrzewania nieco różni się od pracy popularnych kotłów na paliwo stałe. Poniżej przedstawimy sposoby na optymalizację działania takiego zestawu.

Praca kotła a podłogówka

Ze względu na to, że powierzchnia grzejna systemu podłogowego jest dużo większa niż w przypadku kaloryferów, podłogówka wymaga niższej temperatury wody zasilającej. Temperatura podłogi nie powinna przekraczać 29 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest łazienka, w której dopuszcza się temperaturę wynoszącą 33 stopnie Celsjusza (w strefach brzegowych). Istnieją dwa powody tych ograniczeń temperaturowych. Pierwszy to komfort użytkowników. Zbyt wysokie temperatury podłogi mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie domowników. Drugim powodem jest oddziaływanie instalacji na betonową płytę. Zbyt duże temperatury oraz ich częste wahania mogą powodować pękanie płyty i powstawanie szczelin. Praca kotła charakteryzuje się odmiennymi parametrami. Kotły na paliwo stałe, najefektywniej działają, podgrzewając wodę nawet do 80 stopni Celsjusza. Ograniczanie tej temperatury do parametrów odpowiadających systemowi podłogowemu, obniża również sprawność kotła.

Sterowniki

Sterowanie temperaturą w kotłach zasypowych polega na ograniczaniu dopływu powietrza do paleniska. Odbywa się to za pomocą przymknięcia klapy zasłaniającej otwór wlotowy, ewentualnie przez zmianę prędkości obrotowej obecnego w niektórych modelach wentylatora nadmuchowego. W kotłach 5 klasy z podajnikiem, temperaturą można sterować przez dozowanie dostarczanego paliwa. Odpowiadają za to elektryczne sterowniki (takie oprzyrządowanie posiadają kotły 5 klasy Defro). Temperatura w takim kotle, nie powinna być niższa niż 60 stopni Celsjusza, ponieważ może to prowadzić do nieefektywnego spalania (zwiększone zużycie paliwa) oraz uszkodzeń kotła. 60 stopni Celsjusza to temperatura nadal zbyt wysoka dla ogrzewania podłogowego. Aby całkowicie zoptymalizować zakresy temperatur zasilających podłogówkę należy zastosować układ obniżający temperaturę wody wypływającą z kotła. Takim rozwiązaniem są zawory mieszające.

Zawór mieszający

Zadaniem zaworów mieszających jest zabezpieczenie kotła przed zbyt niską temperaturą. Zawór mieszający czterodrogowy ma cztery porty (dla przewodów zasilających i powrotnych do kotła oraz zasilających i powrotnych do instalacji c.o.). Dzięki temu, powstają dwa obiegi wody. Element mieszający umieszczony w zaworze, umożliwia regulację stopnia zmieszania strumieni wody w tych obiegach. Aby regulacja była efektywna, siłowniki elektryczne należy sprzężyć ze sterownikiem kotła. Niestety, zawory z układem sterującym mogą kosztować nawet 2 tyś. zł. Jednak, zastosowanie tego rozwiązania jest o wiele bardziej wydajne niż w przypadku zaworów ręcznych.

Piece 5 generacji (np. Defro) to niezwykle wydajne urządzenia grzewcze. Niestety ich sprawność jest często ograniczana przez podłogówkę. Można zminimalizować te straty, stosując inteligentne systemy sterowania ogrzewaniem podłogowym. Powyższe rozwiązania są coraz bardziej popularne, szczególnie w regionach gdzie nie ma dostępu do systemów opartych na gazie ziemnym.

Similar Posts