Dom i ogród

Od planów do realizacji – od czego zacząć budowę domu?

Od planów do realizacji – od czego zacząć budowę domu?

Budowa domu jest dużym przedsięwzięciem, którego prawidłowa realizacja wymaga odpowiedniego przygotowania. Sprawny, zgodny z przepisami przebieg inwestycji wiąże się z podążaniem za określonymi wytycznymi. W ten sposób ograniczyć można ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych komplikacji na każdym etapie realizacji – zarówno przed, jak i w trakcie budowy oraz po jej zakończeniu.

Pierwsze przygotowania

Inwestorzy często kierują się przekonaniem, że budowę domu rozpocząć można w dowolnym momencie. Samo podjęcie takiej decyzji nie upoważnia jednak do startu faktycznej realizacji. Przed wykopaniem pierwszych fundamentów konieczne jest spełnienie wielu formalności. Znaczna część dokumentacji dotyczy działki oraz projektu. Posiadając grunt, należy na początek zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Określa on możliwości wykorzystania danej działki w celach budowlanych. W przypadku terenów nieobjętych tym planem, konieczne jest wydanie warunków zabudowy pod konkretne miejsce. W zależności od potrzeb, niezbędne dokumenty należy pozyskać w urzędzie gminy. Wiąże się to nierzadko z dość długim czasem oczekiwania. Warto więc zainwestować w działkę dysponującą gotowymi warunkami zabudowy lub objętą miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wybór projektu

Do stworzenia projektu domu niezbędne jest opracowanie mapy do celów projektowych. Jego przygotowaniem zajmuje się uprawiony geodeta. Istnieje też możliwość zgłoszenia prośby o wydanie mapy do wydziału geodezji i kartografii danego starostwa powiatowego. Sam wybór projektu to szczególnie wyczekiwany moment. W zależności od oczekiwań, inwestor może wybrać projekt indywidualny lub gotowy. W pierwszym przypadku dom projektowany jest od podstaw. Takie rozwiązanie daje większą swobodę, jednak wiąże się z koniecznością wynajęcia architekta oraz dość wysokimi kosztami. Gotowe projekty domów są znacznie tańsze i dostępne od ręki. Dodatkową zaletą jest możliwość wprowadzenia różnych zmian, dzięki którym budynek da się lepiej dostosować do potrzeb inwestora. Każdy projekt powinien być zgodny z warunkami zabudowy lub MPZP. Należy też uwzględnić w nim teren wokół domu, włącznie z usytuowaniem dróg dojazdowych, szamba czy zieleni. Ważnym etapem przygotowań pozostaje uzyskanie przyłączy mediów, głównie prądu. Wniosek należy skierować do lokalnego punktu energetycznego lub innej jednostki.

Kwestie urzędowe

Etapem wieńczącym kompletowanie dokumentacji jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, planu zagospodarowania działki, 4 egzemplarzy projektu, wyciągu z warunków zabudowy lub MZP, decyzji o przyłączeniu mediów oraz oświadczenia o prawie do dysponowania daną działką budowlaną. W niektórych przypadkach, starostwu trzeba też dostarczyć dokumenty dodatkowe, uzależnione od okoliczności. Urząd ma od tego momentu 65 dni na wydanie decyzji. W tym czasie inwestor może zostać wezwany do naniesienia zmian lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. Jeżeli wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, można wnieść odwołanie w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia decyzji. Po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę, należy zgłosić w Powiatowym Inspektoracie Budowlanym oświadczenie kierownika obejmującego obowiązki związane z realizacją. Po upływie tygodnia od tego momentu można już rozpocząć prace budowlane. Pozwolenie pozostaje ważne przez okres 3 lat od chwili wydania, dlatego ewentualne przerwy w budowie nie powinny być zbyt długie.

Wybór wykonawców

Pierwszy etap faktycznej budowy to przygotowanie fundamentów. Kluczowe znaczenie ma dobór sprawdzonych wykonawców. Warto pamiętać, że doświadczeni fachowcy mają zwykle terminy zajęte na kilka miesięcy wprzód. Poszukiwanie ekip należy więc zaplanować odpowiednio wcześnie. Kompleksową ofertę w zakresie budowy domów posiada firma New-House. Na stronie: https://new-house.com.pl/budowa-domu znaleźć można wiele informacji dotyczących poszczególnych etapów realizacji. Odpowiednie przygotowanie do inwestycji pozwala na sprawne przechodzenie przez wszystkie jej etapy, a także chroni przed ewentualnymi problemami w przyszłości.

Similar Posts