Dom i ogród

Zagęszczanie gruntu – popularne technologie wzmacniania podłoża

Zagęszczanie gruntu – popularne technologie wzmacniania podłoża

Zagęszczanie gruntu to ważny proces technologiczny, który zwiększa gęstość objętościową podłoża i zmniejsza jego porowatość. A jakie są technologie, które pozwalają wzmocnić podłoże? Przedstawiamy kilka najpopularniejszych metod.

Zagęszczanie gruntu – po co?

Istnieje wiele technologii wzmacniania podłoża, a wybierając jedną z nich, należy wziąć pod uwagę szereg czynników. M.in. lokalizację projektowanego wzmocnienia, warunki gruntowe, a także możliwości technologiczne wykonawców i dostępność niezbędnych materiałów. A po co właściwie zagęszczać grunt? Jaki jest tego skutek? Zagęszczanie gruntu umożliwia wzmocnienie podłoża przed budową domu, zwiększa wytrzymałość na ścianie i nośność. Wpływa również na zmniejszenie wrażliwości na wodę i mróz. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie osiadań i deformacji obiektu budowlanego, w tym również budynków mieszkalnych. 

A jakie są popularne technologie wzmacniania podłoża? Przedstawiamy kilka z nich.

Zagęszczanie dynamiczne

Ta technologia wzmacniania podłoża odbywa się przy użyciu specjalnych dźwigów przystosowanych do swobodnego zrzutu ciężaru o masie 10-30 ton. Jest to zazwyczaj stalowy lub betonowy ciężar, który spuszczany jest z wysokości od 5 do nawet 40 metrów. W wyniku działania fali uderzeniowej taki grunt ulega zagęszczeniu. Może mieć ono różny stopień w zależności od stanu gruntu oraz struktury i głębokości zalegania. Najczęściej taki proces wykonywany jest 2- lub 3-krotnie, po każdym zagęszczaniu zagłębienia wypełniane są kruszywem.

Zagęszczanie gruntu impulsowe

Druga popularna technika wzmacniania podłoża to zagęszczanie impulsowe. Ta metoda stosowana jest głównie na gruntach niespoistych, które zalegają do głębokości około 6 m. Zagęszczanie impulsowe realizowane jest za pomocą młota hydraulicznego, który kilkukrotnie uderza w płytę uderzeniową leżącą na powierzchni danego terenu. A w jakich gałęziach budownictwa stosuje się tę metodę? Głównie w budownictwie kubaturowym (biurowce, centra handlowe i magazynowe, hale produkcyjne oraz budynki mieszkalne), infrastrukturalnym oraz hydrotechnicznym, czyli przy budowie wałów przeciwpowodziowych i mostów.

Wibroflotacja – sposób wzmacniania podłoża

Wibroflotacja to technologia, którą stosuje się przy gruntach sypkich, na których nie da się bezpośrednio posadowić fundamentów hali lub posadzki. W tej technologii grunt zagęszcza się przy użyciu wibratora wgłębnego, jest on wprowadzany w podłoże dzięki wibracjom wspomaganym ciśnieniem wody. Dużą zaletą tej metody jest jej uniwersalność. Wibroflotację można dostosować do warunków geotechnicznych i wymagań odnośnie fundamentów.

Inne popularne technologie wzmacniania podłoża to wymiana dynamiczna, kolumny przemieszczeniowe CSC czy kolumny żwirowe i żwirowo-betonowe. Co ciekawe, ta ostatnia technologia może być realizowana do prawie każdej głębokości.

Similar Posts